Praktiska erfarenheter från systemutveckling i molnet – lunchseminarie 30/11

Vi har alla hört anledningarna till att lägga nästa projekt i en molnmiljö – obegränsad skalbarhet, kortare tid till marknad, billigare drift – men vilka är förändringarna rent praktiskt i ett utvecklingsprojekt?

Vilka fallgropar och risker bör du vara medveten om när du väljer molnet som miljö för din utveckling?

Hur skiljer sig de olika leverantörernas erbjudande av plattformstjänster från varandra?

Välkommen på ett lunchseminarie onsdagen den 30/11 hos Active Solution i Stockholm, där jag och Chris Klug går igenom dessa frågeställningar samt berättar om våra egna praktiska erfarenheter. Vi bjuder självklart på lunch efter seminariet 🙂

Jag kommer bl.a. dela mina erfarenheter av att ha arbetat med kunder som VolvoCars, Readsoft och Brevo under min tid på Microsoft. Chris kommer att berätta om sitt arbete med Ticket Direct som är den största online bokningstjänsten i Nya Zeeland och Australien.

Vi arbetar också för närvarande tillsammans i ett nyutvecklingsprojekt för en helt ny (än så länge hemlig) svensk tjänst. Ett spännande projekt som vi kommer kunna dela erfarenheter kring.

Anmäl dig till seminariet Systemutveckling i molnet här.

Category: azure, cloud

Problem ansluta till Azure: The HTTP request was forbidden with client authentication scheme ‘Anonymous’

Började helt plötsligt få felet: “The HTTP request was forbidden with client authentication scheme ‘Anonymous'” så fort jag försökte deploya något från Visual Studio eller ansluta med Cerebrata Cloud studio mot Windows Azure.

I portalen kunde jag se att mitt certifikat låg installerat bland ‘Management certificates’ och inget i certifikathanteraren lokalt i MMC visade något konstigt. Testade radera certifikatet och ladda upp det till Azure igen – men fick samma mystiska fel.

Visade sig att jag hade Fiddler igång. Tydligen kan Fiddler och andra program som kan lägga sig som en proxy mot Internet ställa till problem vid certifikatbaserad autentisering.

Så får du någonsin det felet: kolla om du har någon proxy igång.

Category: azure