Visual Studio 2012 och bakåtkompatibilitet med äldre projekt

En av nyheterna i Visual Studio 2012 är möjligheten till s.k. ‘Project Round Tripping’ – d.v.s. du ska kunna skapa ett projekt i VS 2010 SP1 och sedan öppna det i VS 2012, editera och spara dina ändringar och sedan öppna upp det igen i VS 2010 SP1 utan problem.

Så – life is all good och dina projektmedlemmar kan välja mellan använda VS 2012 eller VS 2010 SP1 helt utan några problem?

Nja… Många projekttyper stöds inte alls av VS 2012 – t.ex. MSI setup-projekt och BizTalk 2010 R2. Andra kräver ändringar och kan sedan fungera med Round Tripping medan vissa kräver en upgrade som gör att de inte går att använda i tidigare versioner. Här finns listan över projekt och kompatibilitet för VS 2012 (RC).

Så – viss försiktighet är att rekommendera, men för de enklare fallen så fungerar det alltså att projektmedlemmar använder VS 2010 SP1 och VS 2012 om vart annat.

Vad gäller sida-vid-sida installation av VS 2012 med VS 2010 så har jag själv inte upplevt några problem med RC-versionen, men har sett på Stackoverflow och andra ställen att flera haft problem både med tidigare betan och RC:n. En del av problemen beror på att .NET 4.5 är en s.k. Inplace upgrade, vilket gör att den inför buggfixar och ändringar i beteendet för CLR och BCL (även för 4.0!). Förhoppningsvis problemen minimerade i och med releasen av VS 2012/.NET 4.5.

Scott Hanselman har skrivit en post om versioneringen av .NET 4.5 – kommentarerna som innehåller mycket av problemställningarna är extra intressanta.

Här finns mer info kring MS tankar med ‘Project Round Tripping’:

http://blogs.msdn.com/b/visualstudio/archive/2012/03/28/round-tripping-with-visual-studio-11.aspx

http://blogs.msdn.com/b/zainnab/archive/2012/06/05/visual-studio-2012-compatibility-aka-project-round-tripping.aspx

Category: Visual Studio 2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *